Kinderen 2021-12-05T14:08:36+02:00

Ook kinderen zijn welkom in de praktijk!

Afhankelijk van de leeftijd en de hulpvraag kan het wenselijk zijn eerst één van de ouders te behandelen alvorens te besluiten een kind uit te nodigen.
De connectie van de ouder met het kind is zo sterk, dat er veel informatie uit zo’n eerste behandeling kan voortkomen.
De diepe invloed van de behandeling zal ook het kind bereiken.

Als het kind in de praktijk komt verloopt de procedure hetzelfde als bij volwassenen.
Alleen duurt de behandeling wat korter, omdat kinderen vaak nog zo open zijn. Het kind kan gevraagd worden een mp3 (of ander apparaat) mee te nemen met zijn of haar favoriete muziek of verhaaltjes, zodat het liggen op de behandeltafel een plezierige bezigheid is. Zo voelt het kind geduld en vertrouwen om rustig te blijven liggen (+/- 20 tot 30 min).

Een kind wordt met alle plezier uitgenodigd in de praktijk.
De boodschap voor het kind dat het helemaal oké is, is van het allergrootste belang.
Soms is één behandeling voldoende voor een ommekeer. (eerste sessie 55,- vervolgsessies 45,-)

Contact Info

12345 West Street

Phone: 1.888.999-9876

Web: Visit Us Online